O nás

Jsme nestátní nezisková organizace věnující se především práci s dětmi, zvířaty a osobami se zdravotním znevýhodněním. Působíme na Eko farmě v Prostředním Lánově.

Organizace byla založena v roce 2008 jako občanské sdružení. Sdružení v roce 2009 úspěšně realizovalo projekty pro handicapované "Krkonoše pro všechny" a "Krkonoše bez bariér" .

V roce 2010 se činnost přesunula na Eko farmu v Prostředním Lánově, kterou postupně opravujeme a budujeme na centrum environmentálního vzdělávání, a byl zde založen Jezdecký klub. Od roku 2010 pořádáme také pravidelně příměstské tábory pro děti s různou tématikou.

V roce 2016 jsme založili Ekoškolku na farmě pro předškolní děti. Na podzim roku 2020 jsme se skupinou rodičů vytvořili "komunitní školu" pro děti na domácím vzdělávání, aby se mohli v tomto inspirativním prostředí denně scházet, učit, tvořit a vnímat sebe ve vzájemném respektu se všemi bytostmi. 

Spolupracujeme také s Diakonií. Na naší farmě se mohou děti potkat i s handicapovanými, kteří se zde učí pracovní návyky. 

areal nolimits